_

مراحل ارتباط با ما

_
1

ارسال پیام

پیام خود را از طریق فرم ذیل برای ما ارسال کنید. حتما به یاد داشته باشید  شماره تماس یا ایمیل خود را وارد کنید.
2

بررسی پیام توسط کارشناس

پیام شما توسط کارشناسان ما دریافت شده و در صورت نیاز به پاسخگویی به مسپول مربوطه ارجاع داده می شود
3

بررسی مسئول مربوطه

پیام توسط مسئول مربوطه بررسی شده و پاسخ آن در کوتاه ترین زمان ممکن اراسل خواهد شد
4

پیگیری نهایی

در صورت عدم نیاز به ادامه ارتباط پیام شما در پایگاه داده پیشنهادات المصباح جهت اطتفاده عملی ذخیره خواهد شد.
تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم

معرفی ماعضویتسوالات متداول